Halloween đang đến gần. Chúng ta hãy cùng Poll cho nhân vật phim và phim kinh dị hay nhất nào!
(Alex đã chọn lọc những nhân vật ghê gợn nhất của những phim hay nhất chứ ko lấy từ Interner)

1/ Chucky (Child's play)


2/ Kayako (Juon):


3/ Jason (Friday the 13th)


4/ Sadako (Ringu)


5/ Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street):


6/ Phim "Chơi Ngãi" (Thái Lan):


7/ Mười (Mười):


8/ Regan (The Exorcist)9/ Deah Bell (Hàn QUốc)10/ Harry Warden (My Bloody Valentine)


11/ Zombie (ZombieLand, Resident Evil, 28 weeks later)


12/ Ganush(bà già)(Drag me to hell)


13/ 1408


14/ CreepShow (Những câu chuyện kinh dị):